JOUW VERHAAL           BUREAU LOKAAL

Welkom!

Bij politiek, overheid en beleid denken wij al snel aan Den Haag. Maar juist de gemeente is voor de meeste van ons de ‘eerste overheid’.  Sinds de Frans-Bataafse tijd zijn onze gemeenten te omschrijven als ‘une sociéte de citoyens, unis par des relations locale‘. Een gemeenschap van burgers die via netwerken met elkaar verbonden zijn. Een mooie en treffende omschrijving. Wat mij betreft is een gemeentelijke overheid dan ook veel meer dan alleen een loket waar men een vergunning kan aanvragen. Het is wat de bewoners van een bepaald gebied met elkaar verbindt. 

In mijn werk help ik decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) van de kennis te voorzien waarmee zij hun taken beter kunnen uitoefenen. Dat doe ik vanuit Bureau Lokaal als kwalitatief en juridisch beleidsonderzoeker. Kennis die ik opgedaan heb deel ik graag met anderen. Dat doe ik in mijn rol als (strategisch) adviseur en als trainer. Tot slot help ik ook graag particulieren met het ontwikkelen van een goed verhaal. Voor als je een lastig gesprek hebt of graag wil overtuigen.

Een betere buurt begint om de hoek..

Als stadsdeelcommissielid vertegenwoordig ik mijn buurt Oud-West / De Baarsjes en geef ik het Dagelijks Bestuur (zwaarwegende) adviezen. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in de onderwerpen veiligheid, leefbaarheid en participatie.

Prijzen winnen doe je samen..

Als onderzoeker werk ik altijd zelfstandig, maar zelden alleen. Ik werk graag in teamverband en neem daarnaast zitting in diverse commissies.

Communicatie: een vak apart..

Mijn missie als beleidsonderzoeker is om “de bruikbaarheid van onderzoek te optimaliseren door realisatie van optimale validiteit, natrekbaarheid en onafhankelijkheid.”

Duidelijk.. Toch? Bovenstaande formuleringen zijn veel terug te vinden in rapportages. Alleen ‘insiders’ weten wat er precies mee bedoeld wordt. Dat is jammer. Want daardoor blijft kennis vaak onbenut. 

Het betekent kortgezegd dat ik er zorg voor draag dat onderzoek betrouwbaar en bruikbaar is. Dat vind ik belangrijk. Daarbij geen ‘ambtelijke geheimtaal’ maar goed leesbare adviezen en rapportages. Analyses waar mensen hun eigen inbreng in terug kunnen herkennen. 

Ik geef daarnaast regelmatig trainingen hoe een overtuigend verhaal is opgebouwd. Als voorbereiding op een ‘moeilijk gesprek’ op werk of voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Meer informatie is hier te vinden.

Over mij

Geboren en getogen in Amsterdam. Waar ik ook aan de UvA (stedelijke) Sociologie en Staats- en bestuursrecht heb gestudeerd. Ik woon momenteel in Amsterdam-West. 

Al sinds mijn eerste jaar als student (in 2006) ben werkzaam geweest in het markt- en beleidsonderzoek. Sinds 2015 ben ik actief als zelfstandig onderzoeker. Sinds 2018 ben ik eveneens stadsdeelvertegenwoordiger in Amsterdam-West namens de Amsterdamse VVD.

Mijn talent is het ontrafelen van regelgeving en inzichtelijk maken wat voor jou relevant is. 

Kennismaken? Maak een afspraak! Dat gaat makkelijk en snel via deze link!