woningtekort

februari 16, 2022
Woningdelen: de huidige regels moeten van tafel
Amsterdam kende in 2017 een kamertekort van 12.000 woningen. De verwachting van KENCES (het kenniscentrum voor studentenhuisvesting) is dat het kamertekort in 2024 verdubbeld is. De druk is het hoogst in Amsterdam. Dat met 113.000 studenten in 2020 de grootste studentenstad is van ons land. Alle hens aan dek voor het gemeentebestuur? Helaas. Dat bestuur heeft het laten afweten. De huidige coalitie van GroenLinks / D66 / PvdA / SP heeft in 2020 de regels rondom kamerverhuur zelfs aangepast. Woningen mogen niet zomaar gedeeld worden en er zijn quota gesteld met betrekking tot het aantal kamers per wijk. Hierdoor moesten veel studenten op zoek naar een nieuwe kamer die niet meer te vinden is.
augustus 9, 2021
Artikel 22 Grondwet: geen plicht maar een aansporing
In een recent interview met FTM merkt de nieuwbakken voorzitter van de Woonbond op: “in de grondwet staat dat de overheid verplicht is om voor iedereen woonruimte te verzorgen.” Een opvatting die men vaker hoort onder socialistische politici en activisten. Er wordt in politiek Den Haag inmiddels zelfs gesproken over een heuse “minister van Wonen” die daar over gaat. Maar staat dit echt in de Grondwet? Moet er een minister van of voor Wonen in het leven geroepen worden? Betekent dit dan dat wij een passende woning bij de overheid kunnen opeisen? En zo nee, wat staat er dan wel?