voedselomgeving

april 6, 2023
0% BTW voor groente en fruit: ook gemeenten vinden er iets van.
Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat zij “bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.” Dat is al een langer bestaande politieke wens, die tegen uitvoeringsproblemen aanloopt. Daarom heeft het kabinet onderzoek laten doen door SEO. Dit leverde een 172 pagina’s tellend onderzoek op waarin verschillende varianten zijn onderzocht. De conclusie van SEO: BTW op groente en fruit naar 0% loopt tegen te veel juridische en praktische bezwaren aan.