provinciale staten

oktober 28, 2022
Vergoedingen volksvertegenwoordigers: te laag?
De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan! Op dit moment zijn alle partijen druk bezig met het rondkrijgen van de (definitieve) kieslijsten voor alle provincies.  Het is helaas al geruime tijd bekend dat het verloop onder Statenleden groot is. Een kwart haakt tussentijds af en nog eens twintig proces van de zittende leden is niet herkiesbaar blijkt uit onderzoek. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de hoge tijdsbelasting en de lage financiële vergoeding de belangrijkste redenen zijn om af te haken.