artikel 1

februari 11, 2021
Wijziging Artikel 1 Grondwet. Symboliek met een praktische betekenis?
Dinsdag 9 februari was een feestelijke dag in de Eerste Kamer. Toen is door een ruime meerderheid in de eerste lezing een initiatiefvoorstel aangenomen om artikel 1 van de Grondwet te wijzigen (zie impressie van het debat). Van de partijen stemden alleen de PVV, SGP en JA21 stemden tegen.