“Waarom luistert het openbaar bestuur niet naar de bevolking?”

Ken je het gevoel dat je niet gehoord wordt? Dat er een belangrijk besluit genomen wordt en niemand heeft oog gehad voor jouw belangen? Dat gevoel van onrecht kan door merg en been snijden.

Een groot deel van mijn werkzaam leven breng ik door in zaaltjes. Muffe zaaltjes zelfs, met lauwe koffie en kleffe broodjes. In die zaaltjes praat ik met mensen. Over pensioenen, bestemmingsplannen en belastingen. Geen sexy onderwerpen. Wel belangrijke onderwerpen die grote invloed hebben op hoe wij ons leven willen vormgeven.

Ik houd daarom van die muffe zaaltjes met lauwe koffie. Het zijn de plekken waar beleid geboren wordt. Het is mijn streven om te zorgen dat de opvattingen en belangen van zoveel mogelijk mensen terug te zien zijn in dat beleid.

Ik vind dat Nederlanders behoorlijk bestuur verdienen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en vereist vaak kei- en keihard werken. Ik lever daar graag een bijdrage aan door verkenningen uit te voeren voor gemeentelijke overheidsorganisaties, particulieren te helpen met het opkomen voor hun belangen en ik adviseer openbaar bestuurders, ambtenaren en bewoners die te maken hebben met decentraal overheidsbeleid.

“Hoe kom je op voor jouw belang?”

Mijn boekenkast puilt uit van de boeken die gaan over speechen, presenteren en storytelling. Ik vind alles wat met dat onderwerp te maken heeft fantastisch. Mijn enthousiasme deel ik graag met anderen!

Ik geef regelmatig trainingen en workshops over hoe je jouw verhaal beter onder woorden kan brengen. Ik heb daarbij speciale aandacht voor technieken die tegen ‘het gevoel ingaan’. 

In het filmpje hiernaast verklap ik een geheim van professionele speechschrijvers hoe zij eenvoudig meer draagvlak weten te verkrijgen voor hun ideeën. Zij doen dat door iets te doen wat de meeste mensen die een speech voorbereiden niet snel zouden doen..

Het vrije westen

Welke grenzen kunnen of moeten er aan de vrijheid van het individu gesteld worden om het samenleven van mensen mogelijk te maken?

De zoektocht naar het antwoord op die ‘filosofische’ vraag is één van mijn belangrijkste drijfveren. De liberale intellectuele traditie biedt daarvoor een belangrijk startpunt. Maar het antwoord ligt niet verscholen in het filosofische maar in het alledaagse. In de gesprekken die wij met elkaar hebben. In onze dromen en ambities. En hoe wij onze levens vorm willen geven.

Ik ben actief binnen de VVD als Stadsdeelcommissielid in Amsterdam-West. Daarnaast zit ik in de ledencommissie van de VVD Amsterdam. Ik ben ook actief voor het thematisch netwerk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lokale politiek

Ik schrijf regelmatig artikelen over lokale democratie in het algemeen en de Amsterdamse politiek in het bijzonder. Mijn artikelen zijn beschouwingen waarin ik niet alleen in ga op een actueel onderwerp maar ook de systematiek daarachter inzichtelijk maak. 

De artikelen zijn geschreven op een manier dat zij niet alleen voor lokale politici interessant zijn maar ook voor mensen die daar graag meer over te weten willen komen. Veel van de artikelen hebben ‘kenniskaders’ waarin begrippen uitgelegd worden en verwijzen naar journalistieke en wetenschappelijke publicaties die een onderwerp verder uitdiepen.

Vrijheid van meningsuiting

Al sinds mijn studie Staats- en bestuursrecht is ‘vrijheid van meningsuiting’ een van mijn favoriete onderwerpen. Waar loopt de grens tussen bijdragen aan het democratisch debat en bepaalde strafwaardige uitingen? En hoe worden deelnemers aan het debat ‘gestraft’ als zij een juridische of maatschappelijke grens overgaan?

In mijn artikelen heb ik bijzondere aandacht voor controversiële onderwerpen die tot beroering leiden in de media of op de sociale media. Ik adviseer  daarnaast regelmatig publieke personen die maatschappelijke weerstand ondervinden door hun uitingen.

 

Bestuursrecht

Nederland is een democratische rechtstaat en dat betekent dat de (lokale) overheid zich moet houden aan de wetten en regels die de overheid zelf democratisch heeft opgesteld.

De toepassing van het bestuursrecht leidt in de praktijk tot veel interessante situaties. Ambtelijke professionals, openbaar bestuurders en betrokken bewoners kijken regelmatig met verbazing naar wat er wel en niet mogelijk is.

In veel van mijn artikelen probeer ik de werking van het overheidsrecht inzichtelijk te maken voor buitenstaanders die daarmee te maken krijgen. Mijn artikelen zijn beschouwend van aard  en ik betrek vaak (actuele) politieke vraagstukken en afwegingen erin.