Op deze pagina staan enkele van de projecten waar ik afgelopen jaren een bijdrage aan heb geleverd of op dit moment mee bezig mee ben. Ik vertel graag meer over het onderzoek dat ik doe. Neem daarvoor contact met mij op via onderstaand formulier!

Gemeente Leiden (2020)

Voor de gemeente Leiden doe ik onderzoek naar de juridische aspecten bij het beheer van de gemeentelijke walkanten en bruggen.

 

Stichtse Vecht (2019)

Voor I&O Research en in opdracht van de rekenkamercommissie Stichtse Vecht werkte ik mee aan het onderzoek naar de afhandeling van bezwaarprocedures, meldingen en klachten. 

P.I Nieuwegein (2018)

Samen met Fact Based Consultancy werkte ik aan het kwalitatieve deel voor een langlopend onderzoek naar het leefklimaat in gevangenissen. Dit jaar gepubliceerd. Wij waren verantwoordelijk voor de interviews met de gedetineerden en het personeel.