Over mij

Hallo, ik ben Laurent Staartjes. Onderzoeker, adviseur en lokaal politicus.

Een kleine tien jaar geleden begon ik met het afronden van mijn studies Algemene Sociologie en Staats- en bestuursrecht af aan de UvA. Mijn interesse voor lokaal openbaar bestuur en maatschappelijk ondernemen is toen gewekt. Toen ik afstudeerde op de Voetbalwet en het Amsterdamse armoedebeleid ontdekte ik welke lastige vraagstukken lokale bestuurders en ambtenaren moeten oplossen. En hoe belangrijk het is dat de juridische kaders kloppen.

Dat inzicht inspireerde mij om aan de slag te gaan binnen het publieke domein. Ik ben zelfstandig onderzoeker voor Bureau Lokaal. Mijn eigen bedrijf. Daarmee breng ik  maatschappelijke en juridische ontwikkelingen terug tot heldere, concrete besluiten. Ik doe hoofdzakelijk onderzoeksprojecten voor gemeenten en provincies.

Als liberaal politicus zet ik mij in voor een vrije, schone en hele samenleving. Als stadsdeelcommissielid in Amsterdam-West geef ik (zwaarwegende) adviezen aan het stedelijk bestuur. Bijvoorbeeld dat er tijdens de coronacrisis voldoende ruimte is voor ondernemers om het hoofd boven water te kunnen houden (document).

Adviesgesprek

Bewoners, ondernemers en ambtenaren verdwalen regelmatig in het woud van gemeentelijk wet- en regelgeving. Tijdens adviesgesprekken breng ik orde aan in de chaos. Ik laat zien welke stappen gezet moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen en welke risico’s er zijn. Daarmee help ik jou om succesvol een vergunning aan te vragen, een conflict met de gemeente te voorkomen of jouw werk makkelijker te maken.

Afgelopen jaar heb ik veel adviezen gegeven op het gebied van Corona(spoed)wetgeving, Omgevingswet / ruimtelijk bestuursrecht, participatie (zelfbeheer) en wet openbaarheid bestuur.  

Workshops

Elk succesverhaal begint ook met een verhaal. Het vertellen van verhalen is een krachtig instrument om positieve en essentiële veranderingen in onze levens te weeg te brengen.

Daarom heb ik een workshop “de kracht van storytelling” ontwikkeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe zijn of haar doelen (bijvoorbeeld een nieuwe baan) bereikt kunnen worden met behulp van storytelling.

Blogs

Met mijn blogs bied ik lezers inzage in de totstandkoming en werking van wetgeving en beleid. Hierdoor beschik je over essentiële achtergrondinformatie en verkrijg je alle noodzakelijke kennis om ook zelf aan de slag te

Ik bespreek in mijn beschouwingen regelmatig de Amsterdamse politiek, nationale wetgeving en actuele staatsrechtelijke thema’s. Ik baseer mijn blogs op de inhoudelijke overwegingen die geuit worden tijdens raad- en Kamerdebatten, rapporten van overheids- en onderzoeksinstellingen en kennis uit mijn eigen praktijk.