Wat kan ik voor jou betekenen?

Sinds 2015 ben ik freelance onderzoeker en juridisch adviseur. De afgelopen jaren heb ik in opdracht van gemeenten, de Rijksoverheid en onderzoeksbureaus meegewerkt aan tientallen projecten. 

Mijn specialiteit is beleidscommunicatie en beleidsevaluatie. Ik ben o.a beschikbaar voor opdrachten op het gebied van: 

Beleidsadvisering Beroepsprocedures Doorontwikkeling Kwalitatief onderzoek single interviews Groepsgesprekken Burgerparticipatie Openbare ruimte Gemeentelijke dienstverlening Vergunningverlening Omgevingswet Projectmanagement

 

Advies / evaluatie

Wet- en regelgeving verandert snel en vaak. Een organisatie moet daar op inspelen. Door de communicatie aan te passen of door te toetsen of de beleidskaders nog werkbaar zijn.

Ik ontrafel complexe regelgeving en maak inzichtelijk wat voor jou relevant is. Dat doe ik door heldere adviezen te geven en kaders op te stellen. Ik evalueer bestaand of toekomstig beleid en formuleer aanbevelingen om de papieren werkelijkheid in overeenstemming te brengen met de realiteit.

In de praktijk blijkt advisering en evaluatie maatwerk te zijn. Ik kom graag in contact om jouw vraag te horen!

 

 

 

 

 

 

 

“De coronamaatregelen geven mij veel kopzorgen. Ik weet niet of ik aan alle regels voldoe. Wanneer kan ik een boete verwachten?”

Strategie

Het schrijven van een beleidsplan voor een subsidieaanvraag. Het formuleren van een kraakheldere boodschap voor de achterban. Het oprichten van een stichting om maatschappelijke doelen te realiseren. Bij al die opgaven is een goede strategie essentieel.  

Ik help organisaties bij uitdagingen op dit gebied. Ik draag er zorg voor dat het eindresultaat niet alleen begrijpelijk is maar ook aan alle juridische vereisten voldoet. Ik betrek stakeholders bij de besluitvorming en geef participatietrajecten vorm. 

Strategieën die werken. Processen die tot resultaten leiden. Daar sta ik voor!

 

 

 

 

“Wij zijn  een stichting en hebben een financieringsbehoefte van 1500.000 voor 2020. Wat moeten wij doen?”

 

Interim-opdrachten

Van het opzetten van een stichting tot aan begeleiden van een onderzoeksproject. Ik ben beschikbaar voor parttime en fulltime (interim) opdrachten. 

 

 

“Wij hebben iemand nodig die van A tot Z betrokken is bij een onderzoeksproject. Meehelpt met het opstellen van de offerte en de eindpresentatie.”

 

Voorbeelden

Op deze pagina staan enkele van de projecten waar ik afgelopen jaren een bijdrage aan heb geleverd of op dit moment mee bezig mee ben.

 

Gemeente Leiden (2020)

Voor de gemeente Leiden doe ik onderzoek naar de juridische aspecten bij het beheer van de gemeentelijke walkanten en bruggen.

 

Stichtse Vecht (2019)

Voor I&O Research en in opdracht van de rekenkamercommissie Stichtse Vecht werkte ik mee aan het onderzoek naar de afhandeling van bezwaarprocedures, meldingen en klachten. 

P.I Nieuwegein (2018)

Samen met Fact Based Consultancy werkte ik aan het kwalitatieve deel voor een langlopend onderzoek naar het leefklimaat in gevangenissen. Dit jaar gepubliceerd. Wij waren verantwoordelijk voor de interviews met de gedetineerden en het personeel.