Amsterdamse politiek

maart 23, 2022
Lage opkomst? Geen burgerberaden maar brede coalities!
De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn ontsierd door ‘een historisch lage opkomst’ (NOS). Slechts 50% van de kiesgerechtigden is komen opdagen. Minister Bruins Slot (CDA) van BZK heeft een onderzoek aangekondigd naar de laagste opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen.
februari 16, 2022
Woningdelen: de huidige regels moeten van tafel
Amsterdam kende in 2017 een kamertekort van 12.000 woningen. De verwachting van KENCES (het kenniscentrum voor studentenhuisvesting) is dat het kamertekort in 2024 verdubbeld is. De druk is het hoogst in Amsterdam. Dat met 113.000 studenten in 2020 de grootste studentenstad is van ons land. Alle hens aan dek voor het gemeentebestuur? Helaas. Dat bestuur heeft het laten afweten. De huidige coalitie van GroenLinks / D66 / PvdA / SP heeft in 2020 de regels rondom kamerverhuur zelfs aangepast. Woningen mogen niet zomaar gedeeld worden en er zijn quota gesteld met betrekking tot het aantal kamers per wijk. Hierdoor moesten veel studenten op zoek naar een nieuwe kamer die niet meer te vinden is.
januari 27, 2022
Vertrouwen begint bij de overheid: de Amsterdamse bezwaarprocedure
In de Amsterdamse verordening voor bezwaarschriften en in de regeling voor bezwaren college is opgenomen dat voordat de formele bezwaarschriftenprocedure gestart wordt er onderzocht moet worden of de informele aanpak ingezet wordt.
juli 26, 2021
Overlast in de openbare ruimte. Hoe werkt dat?
Als de tempratuur stijgt dan gaan wij het liefst ons huis uit. Gezellig met vrienden en buurtbewoners in het park, bij het water of gewoon om de hoek een drankje doen. Dat kan overlast veroorzaken. Het uitgangspunt is dat de openbare ruimte ‘van ons allemaal is’ maar dat er ‘concurrerende aanspraken’ op zijn. Sommigen willen rust, anderen willen gezelligheid en lawaai.
juni 21, 2021
Het nieuwe Amsterdamse participatiekader
In Amsterdam kan er weer geparticipeerd worden. Dit keer is er door de wethouder Democratisering een participatietraject gestart met betrekking tot het nieuwe participatiebeleid. Dat klinkt raar maar op dit moment ligt het nieuwe beleidskader Participatie en de bijhorende leidraad van de Gemeente Amsterdam ter inspraak voor. De wijzigingen zijn helaas noodzakelijk. Het participatiebeleid in Amsterdam is al geruime tijd punt van controverses. De verwachtingen die de gemeente schept kunnen als het puntje bij het paaltje komt niet worden ingelost.
mei 26, 2021
Op weg naar een besluit over ons stelsel
Volgende week neemt op 1 juni 2021 het college een besluit over het hoofdlijnenbesluit bestuurlijk stelsel. In het artikel “toekomst van stadsdeelpolitiek” zoomde ik in op enkele aspecten van het voorgenomen besluit. Ik voorspelde toen dat stadsdeelpolitiek hoe dan ook minder traditioneel gaat worden. Wat een verbetering kan betekenen als de bestuurlijke cultuur dat dan ook wordt.
april 22, 2021
Participatiebeleid? Voor ideologie is er geen plaats.
De Amsterdamse wethouder Groot Wassink (democratisering) is voornemens om nieuw participatiebeleid op te stellen. Nog voor de zomer zal de raad daarover geïnformeerd worden. Tegelijkertijd bereidt de wethouder een besluit voor om het binnengemeentelijk bestuurlijk stelsel te hervormen en aan te vullen met meer participatieve elementen. De pogingen die de wethouder tot nu toe heeft ondernomen op het gebied van participatie maken nog weinig indruk. De Telegraaf constateerde recent dat het participatiebeleid van Amsterdam een puinhoop is. AT5 was buitengewoon kritisch en noemde het beleid “een wassen neus”. In het Parool begreep ook “Stopera-watcher” Ruben Koops weinig van het beleid: het college frustreerde door mislukte participatietrajecten de eigen agenda.