Onderzoek en advies

Onder de naam 'Bureau Lokaal' werk ik voor decentrale overheden en doe ik beleidsonderzoek.

De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in rekenkameronderzoek voor gemeentelijke rekenkamers. Daarnaast werk ik ook direct in opdracht van gemeentes en colleges. 

 

Over Bureau Lokaal

KVK-nummer: 62525549
BTW-nummer: NL002180939B57

Bezoekadres: Keizersgracht 482, Amsterdam

Op de diensten van Bureau Lokaal zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Mijn werk als onderzoeker en lokaal politicus
Een inkijk bieden onder de motorkap van het lokaal bestuur is wat mij drijft. Dat doe ik als beleidsonderzoeker en in Amsterdam ook als gemeenteraadslid.

Doet een gemeente "de juiste dingen"? En worden de juiste dingen ook "goed" gedaan? 

Twee simpele vragen die vaak niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Het antwoord raakt vaak het snijvlak van politiek en praktijk. Gedegen onderzoek dat inzicht geeft in de feiten en beweegredenen achter besluitvorming helpt daarbij. Daar draag ik aan bij. 

Ik heb bijzondere aandacht voor de 'technische kant' van gemeentebeleid. Hoe werken bepalingen in verordeningen? Wat betekenen keuzes die gemaakt worden in de begroting voor de uitvoeringspraktijk? 

De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar onder meer subsidieverordeningen, vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke plannen, inwonersparticipatie, verbonden partijen in het ruimtelijk domein en gemeentelijke (digitale) dienstverlening. 

De onderwerpen zijn verschillend maar het doel is steeds hetzelfde: helder krijgen of het beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is. Dat vereist het stellen 'van de juiste vragen'. Als kwalitatief onderzoeker ben ik daar in getraind. Dankzij mijn juridische achtergrond ben ik ook bekend met de juridische procedures rondom besluitvorming. 

Ik geloof in de constructief-kritische aanpak. Lessen leren uit het verleden om betere besluiten te kunnen in de toekomst. Ik bied gemeenteraadsleden daarvoor inzage in de techniek die achter besluitvorming zit. Professionals help ik met het inzichtelijk maken van wat regelgeving kan betekenen voor hun werkgebied.

Als gemeenteraadslid zet ik mij daarnaast in voor erfpacht, ruimtelijke ordening, zorg en armoede in Amsterdam. Een combinatie van ruimtelijke en sociale onderwerpen die als complex bekend staan maar voor Amsterdammers van grote betekenis zijn.