Ik ben Laurent Staartjes. Leuk om kennis te maken!

Hieronder is meer informatie te vinden over mij.

Geboren en getogen in Amsterdam. Waar ik ook aan de UvA (stedelijke) Sociologie en Staats- en bestuursrecht heb gestudeerd. Ik woon momenteel in Amsterdam-West. 

 • 2023Gemeenteraadslid

  Vanaf juli 2023 ben ik benoemd tot gemeenteraadslid van gemeente Amsterdam. Ik houd mij in die rol bezig met erfpacht, ruimtelijke ordening, zorg en armoede.
 • 2018Stadsdeelpolitiek

  In 2018 ben ik verkozen als stadsdeelcommissielid in Amsterdam-West. Vanuit die functie geef ik het dagelijks bestuur van Amsterdam West (zwaarwegend) advies en controleer ik de lokale taakoefening.
 • 2015Eigen bedrijf!

  Sinds mei 2015 ben ik zelf zelfstandig onderzoeker. Het projectmatig werken past bij mij. Vanaf 2020 werk ik onder de naam “Bureau Lokaal” voor diverse opdrachtgevers. Naast het doen onderzoek begeleid ik ook mensen die werkzaam zijn binnen het publieke domein en de politiek. Ik geef hiervoor trainingen, organiseer workshops en ben coach. Daarnaast ben ik voorzitter van stichting Studio Pancake.
 • 2012Afstuderen

  In 2012 studeerde ik af als algemeen socioloog en staats- en bestuursrechtjurist. Mijn scripties gingen over het gemeentelijk armoedebeleid van Amsterdam en de (noodbevel) bevoegdheden van De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (de Voetbalwet). De gemeentelijke praktijk heeft mij nooit meer losgelaten. Na mijn studie werkte ik als assistent voor verschillende onderzoeksbureaus en zelfstandig beleidsonderzoekers. Daar leerde ik het vak.

Waar ik over schrijf

oktober 1, 2023
Masterplannen in Amsterdam
Binnen de Amsterdamse gemeenteraad zijn de verwachtingen over de masterplannen al vanaf het begin hooggespannen. Er is brede steun voor deze programma’s die binnen één focusgebied een samenhangende aanpak mogelijk maken. Inmiddels loopt het Masterplan Zuidoost al enkele jaren en staat die van Nieuw-West sinds dit jaar in de startblokken. Maar of de hooggespannen verwachtingen waargemaakt gaan worden is op dit moment een grote vraag. De opstart van de langdurige inzet verloopt rommelig. In de media en in de wandelgangen doemt het beeld op dat er veel energie gaat zitten in het oplossen van organisatorische problemen en nog te weinig in waar de programma’s voor bedoeld zijn: het verbeteren van de leefbaarheid in de betreffende gebieden. Tastbare resultaten blijven uit, terwijl het gedoe stijgt. Woensdag 27 september werden de problemen besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Dit naar aanleiding van de bestedingsplannen en de onderbesteding binnen het Masterplan Zuidoost.
september 13, 2023
Cultuurgebouw Amare: lessen voor Amsterdam
In gemeente Den Haag heeft een raadsenquetecommissie langdurig onderzoek gedaan naar de problemen die gepaard gingen met de bouw van cultuurgebouw Amare. Deze problemen zijn terug te herleiden op een vorm van collectief falen: het college, de ambtenarij en de raad hebben het publiek belang verwaarloosd. Er zijn meerdere lessen te trekken uit de hele geschiedenis. Zowel voor de gemeenteraad in Den Haag als die in andere steden.
augustus 22, 2023
De wederopstanding van het CDA: NSC / BBB
Nog niet zo lang geleden leek het einde voor christelijke democratische politiek nabij. Komende verkiezingen is er een waar wonder gebeurd: er doen maar liefst drie partijen met een sterk christendemocratisch karakter mee. Samen zouden ze volgens de meest gunstige peilingen zelfs voldoende zetels kunnen halen om met elkaar een coalitie te vormen.


Meer over mij