Laurent Staartjes

Public Policy Insight Professional

Insight professional

Goed onderzoek is de sleutel tot goed beleid en besluitvorming.

Veel (wetenschappelijke) onderzoekers kennen het probleem: er is veel tijd en energie gestoken in een rapportage maar deze verdwijnt vervolgens onder in de la. Ik geloof dat er veel meer te halen valt uit onderzoek en daar zet ik mij voor in.

Als zelfstandig public policy insight professional ben ik gespecialiseerd in het vertalen van onderzoek naar de praktijk. Mijn voornaamste werkterrein is publiek lokaal beleid, binnen het ruimtelijk domein. Dat doe ik via mijn eigen bureau maar ik ben ook als freelancer in te huren om ondersteuning of begeleiding te bieden bij bestaande onderzoeksprojecten. Ik werk zowel direct voor overheidsorganisaties als voor onderzoeksinstellingen.

Het is vaak lastig om kwalitatieve data en juridische normen om te zetten naar voor andere publieke professionals begrijpelijke adviezen. Mijn juridische achtergrond combineer ik met mijn ervaring in het markt- en beleidsonderzoek om tot juridisch houdbare maar oplossingen te komen voor concrete problemen.

Meer weten? Neem dan contact met mij op!