Laurent Staartjes

Author: admin (page 1 of 3)

Waarom stoppen met roken het beste begin is van 2020

In mijn vorige blog gaf ik aan mij in te willen gaan zetten om in 2020 stoppen met roken makkelijker te maken. In deze blog lees je hoe ik dat ga doen!

Veel mensen hebben plannen om te stoppen met roken. Niet verwonderlijk. Er zijn dit jaar van overheidswege verschillende maatregelen genomen om roken te ontmoedigen. Een pakje sigaretten is (flink) duurder geworden en stoppen met roken begeleiding wordt nu vergoed door de basisverzekering.

Een hele mooie en belangrijke ontwikkeling. Mijn vriendin geeft begeleiding als Praktijkondersteuner GGZ binnen de huisartsenpraktijk aan mensen die willen stoppen met roken. Daar heeft zij afgelopen jaar flink werk van gemaakt. Hierdoor heb ik ook een inkijkje gehad in de organisatie die daarbij komt kijken.

Continue reading

Hoe in 2020 stoppen met roken makkelijker wordt

Toen ik nog rookte wist ik natuurlijk wel dat roken dodelijk was. Dat stond op elk sigarettenpakje. Dat maakte weinig indruk. In dit artikel vertel ik waarom ik uiteindelijk blijvend gestopt ben met roken. Waarom ik geloof dat mensen zelf het heft in eigen handen moeten nemen. En waarom ik mensen daarbij wil gaan helpen.

Continue reading

Waarom de rechter op de stoel van de politiek zit (#dikastrocratie en wat dat betekent)

De term “dikastocratie” was even trending op Twitter en zorgde voor veel beroering.  Moeten wij bang zijn voor een ‘dikastocratie’? Een samenleving waarin de rechter de belangrijke politieke besluiten neemt?

In dit artikel leg ik kort uit waar de angst voor een dikastrocratie vandaan komt. Daarna waarom de discussie eigenlijk over iets anders gaat en tot slot waarom het parlement de oplossing bij zichzelf moet zoeken.

Continue reading

Hoe moderne kunst het alledaagse bijzonder kan maken

Tijdens mijn bezoek in Antwerpen heb ik ook flink mogen genieten van diverse musea die Antwerpen kent. Het M HKA was voor mij een museum van uitersten. Sommige onderdelen van de collectie deden haar best om de reputatie van hedendaagse kunst als gezweef te bevestigen. Maar er stond ook een interessante installatie van Dimitri Venkov die indruk maakte. Het kunstwerk wist een aantal belangrijke elementen met elkaar te verbinden, ondanks dat het er bedrieglijk eenvoudig uitziet.

Continue reading

Waarom de lokale democratie overbelast is

Wat gebeurt er als het gemeentebestuur bewoners inspraak belooft en bewoners daar ook daadwerkelijk gebruik van maken?

Het verrassende antwoord is dat het dan chaos wordt. Er vindt overbelasting van de lokale democratie plaats. In Amsterdam zien wij dat veelvuldig gebeuren: als bewoners daadwerkelijk gaan inspreken, komt de raad niet meer aan vergaderen toe. Bij ingrijpende besluiten kan de hoeveelheid inbreng via inspraak & zienswijzen zelfs zo overweldigend zijn dat er ambtelijk te weinig menskracht aanwezig is om alles te verwerken.

Continue reading

Burgerlijke ongehoorzaamheid. Demonstratie of wetsovertreding?

Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt weer terug te zijn van weggeweest. Wat levert het bewust overtreden van de wet op?

Twee jaar geleden schreef ik een blog over burgerlijke ongehoorzaamheid en stelde ik de vraag of we aan de vooravond stonden van de een revival van de seventies. De spanningen in de samenleving rondom het klimaatvraagstuk en integratie / immigratie zouden de aanleiding kunnen zijn voor allerlei actiegroepen om structureel wet overschrijdende acties op touw te zetten. Zoals het blokkeren van (snel)wegen, bezetten van energiecentrales of het verbergen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Continue reading

Van een groene envelop word je maar zelden blij

De afgelopen weken heb ik van meerdere mensen uit mijn omgeving gehoord dat zij een ‘groene envelop’ hebben gekregen van de gemeente Amsterdam. Het ging in dit geval niet om een belastingaanslag maar om een “bestuurlijke boete” onder meer vanwege het verkeerd aanbieden van (grof)vuil.

Het is nooit leuk om een boete te krijgen en als deze in een groene envelop komt roept dat aardig wat vragen op. Waarom krijg je deze boete van de gemeentelijke belastingdienst? Hoe zit het met de bewijslast?  Bij overtredingen maakt de politie toch een proces-verbaal ? Is dit een idee van de politiek? In deze blog ga ik kort in op die vragen!

Continue reading

Wopke Hoekstra en de middenklasse

De H.J Schoo-lezing van Wopke Hoekstra “valt in de Kamer niet overal goed”.  Zo zou Wopke Hoekstra goede sier willen maken met de plannen van anderen en is er sprake van een “kille conservatieve agenda”. Is die kritiek terecht?

Continue reading

Sociale rechtvaardigheid in een nieuwe Gouden Eeuw

Klaas Dijkhoff is de discussie over de liberale uitgangspunten van de VVD gestart om een basis te leggen voor concrete standpunten in het verkiezingsprogramma. Het stuk beoogt nadrukkelijk niet een grote koerswijziging. De VVD blijft een liberale en rechtse partij. De vraag die centraal staat is hoe wij ervoor zorgen dat we weer het gevoel hebben dat onze kinderen en kleinkinderen in een nog fijner Nederland leven en het beter kunnen hebben dan wijzelf. Klaas stelt voor om te kiezen voor de middenklasse en pragmatisme en te waken voor liberale dogma’s. Sociale rechtvaardigheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Continue reading

Er is behoefte aan minder nuance in het debat

Daan Roovers is filosofe en de nieuwe Denker des Vaderlands. Zij is bekend vanwege haar werk rondom de vrijheid van meningsuiting (“wij gebruiken de vrijheid van meningsuiting verkeerd”) en het publieke debat.

Continue reading

Olderposts

Copyright © 2020 Laurent Staartjes

Theme by Anders NorenUp ↑