Klaas Dijkhoff is de discussie over de liberale uitgangspunten van de VVD gestart om een basis te leggen voor concrete standpunten in het verkiezingsprogramma. Het stuk beoogt nadrukkelijk niet een grote koerswijziging. De VVD blijft een liberale en rechtse partij. De vraag die centraal staat is hoe wij ervoor zorgen dat we weer het gevoel hebben dat onze kinderen en kleinkinderen in een nog fijner Nederland leven en het beter kunnen hebben dan wijzelf. Klaas stelt voor om te kiezen voor de middenklasse en pragmatisme en te waken voor liberale dogma’s.

Continue reading